Start
                           
Bilder
Bildvisning
Böcker
Flygfoto
Fototips
Förebilder
Föreläsning
Gästbok
Gömsle
Kontakt
Länkar
Naturfoto-
graferna
Nyheter
Presentation
Pressbilder
Representerad
Samlarkameror
Shop
Uppdrag
Utmärkelser
Utrustning
Utställningar
Vykort 
Årstider

                             

                       
  UTMÄRKELSER:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Olof Hallberg har tilldelats Hyltén-Cavallius medaljenStyrelsen för Kronobergs Hembygdsförbund har tilldelat Lars-Olof Hallberg Hylten-Cavallius medaljen i silver med följande motivering. 
”Du har fått utmärkelsen för ditt arbete med att synliggöra det kulturarv vi har i vårt län, inte bara för länsbor utan även för människor utanför Kronoberg. Du har hjälpt till att stärka hembygdskänslan hos kronobergarna och få dem att vara stolta över det kulturarv de har. Dessutom har du gjort en stor insats för hembygdsrörelsen på både lokal och nationell nivå”.


 
Utmärkelsen delades ut på Kronobergs Hembygdsförbunds årsmöte den 14 mars 2015.Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, 1818-1889, var kulturhistorisk forskare från Vislanda, senare bosatt på Sunnavik i Skatelövs socken. Han gav ut bokverket ”Värend och virdarne” samt la 1867 grunden till Smålands Museum i Växjö.

Lars-Olof Hallberg har fått flera utmärkelser och stipendier för sitt arbete med att dokumentera miljöer, människor och yrken på väg att försvinna.

Arbetsstipendium till Lars-Olof HallbergStyrelsen för Sveriges Författarfond beslutade den 24 maj 2012 att tilldela Lars-Olof Hallberg ett femårigt arbetsstipendium för tiden 1 januari 2012 – 31 december 2016. Stipendiet baseras på Lars-Olofs arbete med den senaste boken ”Fjällbondens avsked”, men också de tre böcker som han tidigare gett ut. Stipendiet syftar också till att stimulera fortsatt litterär verksamhet.
Varje år delar Sveriges Författarfond ut stipendier till författare, fotografer, tecknare och översättare. Pengarna till dessa stipendier kommer från den ersättning som biblioteken i Sverige betalar till staten när de lånar ut böcker till allmänheten. Många författare har en tuff ekonomisk situation, det är svårt att försörja sig på sin litterära verksamhet, varför många personer söker Författarfondens stipendier som delas ut två gånger per år. Vid senaste ansökningstillfället sökte 930 personer stipendiet, 162 beviljades och av dessa var 13 fotografer. En av de lyckliga ”vinnarna” var alltså Lars-Olof Hallberg.
 

Sveriges författarfond

Styrelsen för Sveriges Författarfond beslutade den 28 maj 2009 att tilldela Lars-Olof Hallberg ett tvåårigt arbetsstipendium på 80.000:-/år. Detta för hans arbete med boken ”Äppelkungar”, men också för att stimulera till fortsatt bokutgivning.Lars-Olof har hittills gett ut tre egna böcker: ”Den siste bonden på Tämmesboda” som kom ut 2004, ”Gården på fjället” som kom ut 2006 och nu senast ”Äppelkungar” som kom ut 2008. Han jobbar för fullt med en ny bok som beräknas vara klar att ges ut 2011.

När Lars-Olof gör en bok står fotografierna i centrum, men han lägger också mycket arbete på att skriva texten. Underlag till texten utgörs av en omfattande faktainsamling genom att noggrant gå igenom olika arkiv hos Nordiska Museet, Landsarkivet, länsmuseer, hembygdsföreningar och forskningsarkiv. Lars-Olof brukar också göra djupintervjuer med de personer han fotograferar, även detta material väver han i sin text som ofta skrivs i reportageform.
 


Lars-Olof Hallberg fick Hans Lidman Stipendiet 2007

        

Hans Lidman Sällskapet tilldelar Lars-Olof Hallberg 2007 års stipendium om 10.000 kronor för böckerna ”Den siste bonden på Tämmesboda” och ”Gården på fjället” där han med penna och utsökt foto berättar om människor som i samklang med naturen lever bondeliv på gammalt vis. Lars-Olof Hallberg följer livet på gårdarna genom alla årstider och skildrar finstämt och osentimentalt hur gamla kunskaper lever kvar och används alltjämnt. Han har på detta sätt skapat dokumentärer av omistligt värde.


År 1998 erhöll Lars-Olof Hallbergs Växjö Kommuns landskapsvårdspris för sin dokumentation av det småländska odlingslandskapet.

Växjö Kommuns motivering till 1998-års Landskapsvårdspris.

”Lars-Olof Hallberg är den specialiserade fågelfotografen som på senare år breddat sitt motivval. Under ett antal år har han dokumenterat syskonparet Berit och Stig Aronsson och deras strävsamma arbete på gården Tämmesboda. ’Den siste bonden’ har han kallat sin bildserie, där han fångat människorna, djuren och landskapet från en nästan svunnen tid. Åtskilliga är de bildvisningar som han med kunnighet och engagemang fängslat åhörarna. Årstidsserien från Nykulla har blivit mycket uppskattad. Ett av projekten från Lars-Olofs sida är dokumentationen av de svenska lantraserna i sin rätta miljö. Här finns t.ex. den kulliga fjällkon från fäboden i Dalarna, Gutefåret från Lilla Karlsön, Orusthönan från Nordens ark, samt Linderödssvinet som för några år sedan var på väg att helt försvinna”. 

  

Kommunfullmäktiges ordförande, Åke Eriksson, överräcker diplom, blommor och prischeck till Lars-Olof. 

År 2005 erhöll Lars-Olof ett ettårigt arbetsstipendium av Sveriges Författarfond för sitt arbete med boken ”Den siste bonden på Tämmesboda”.

År 2007 erhöll Lars-Olof ett ettårigt arbetsstipendium av Sveriges Författarfond för sitt arbete med boken "Gården på fjället".
 


© Lars-Olof Hallberg, Jät Femlyckan, 362 52 JÄT

   

Webdesign: Per-Stefan Hallberg

E-post:info@fotohallberg.se