Start
                           
Bilder
Bildvisning
Böcker
Flygfoto
Fototips
Förebilder
Föreläsning
Gästbok
Gömsle
Kontakt
Länkar
Naturfoto-
graferna
Nyheter
Presentation
Pressbilder
Representerad
Samlarkameror
Shop
Uppdrag
Utmärkelser
Utrustning
Utställningar
Vykort 
Årstider

                             


                       
 
PRESENTATION:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Olof Hallberg (född 1958) är fotograf och föreläsare/bildvisare
på heltid. Han har specialiserat sig på att dokumentera företeelser som är på väg att försvinna, t.ex. gammaldags jordbruk med häst, ängsfruktodlingar, svenska lantraser, gamla mjölkbord, ängslador, avlägset belägna fjällgårdar och bruket av fäbodar.
Motivområden som landskap, jordbruk och skog ligger Lars-Olof varmt om hjärtat. Själv betraktar han sig numera mer som dokumentärfotograf än naturfotograf. Mer och mer av hans tid har tagits i anspråk för fotografering av kulturmiljöer, människor i arbete och gamla redskap. 

Lars-Olof fotograferar uteslutande i Norden och huvudsakligen i Sverige. Förutom att fotografera i sina hemtrakter (Småland) har han en förkärlek till fjällen och den norrländska naturen, varför många av hans dokumentärfotoprojekt är förlagda till Dalarna, Härjedalen, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Lars-Olof medverkar regelbundet i olika tidningar och tidskrifter, med såväl bilder som text. Många av hans vackra fotografier återfinns också på vykort och almanackor.

Förutom att sälja bilder och text till olika tidningar, reklambyråer och företag är Lars-Olof en flitigt anlitad föreläsare/bildvisare hos föreningar och företag. Med sina bildvisningsprogram har han de senaste tio åren delat med sig av sina naturupplevelser till tiotusentals människor runt om i Sverige.

Lars-Olof har flera ben att stå på i sin yrkesverksamhet som fotograf och författare. Förutom försäljning av arkivbilder och föreläsningar/bildvisningar åtar han sig olika typer av fotouppdrag åt företag, länsstyrelser, museer och turistbyråer. Det gäller ofta dokumentation av natur, kultur och aktiviteter.

Lars-Olof är sedan 1998 medlem i föreningen Naturfotograferna /N och ansluten till Naturfotografernas Bildbyrå AB i Stockholm. Han har mottagit flera priser och utmärkelser för sina fotografier och sitt naturvårdsengagemang, bl.a. erhöll han 1998 Växjö Kommuns landskapsvårdspris för sin dokumentation av det Småländska odlingslandskapet. 
Lars-Olof är medlem i Svenska Fotografers Förbund

 
 


© Lars-Olof Hallberg, Jät Femlyckan, 362 52 JÄT

   

Webdesign: Per-Stefan Hallberg

E-post:info@fotohallberg.se