Start
                           
Bilder
Bildvisning
Böcker
Flygfoto
Fototips
Förebilder
Föreläsning
Gästbok
Gömsle
Kontakt
Länkar
Naturfoto-
graferna
Nyheter
Presentation
Pressbilder
Representerad
Samlarkameror
Shop
Uppdrag
Utmärkelser
Utrustning
Utställningar
Vykort 
Årstider

                             

                       
 
Förebilder för mig som fotograf

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att få inspiration och utvecklas som fotograf brukar jag regelbundet gå på olika foto- och konstutställningar. Min stora förebild när det gäller dokumentära bilder är fotografen Sune Jonsson (1930-2009). Jag ser mig som hans adept och jobbar efter i princip samma mall som han stod för:

• Kunskap och inkänsla måste vara basen för dokumentärfotografisk metodik.
• Ämnet bör vara en del av fotografen själv.
• Fotografen bör vara sin egen uppdragsgivare.
• Dokumentärens form bör vara ”stoffets” form.
• Den viktigiste ”ultimativa” dokumentära resursen är tid.
• Den helgjutna dokumentationen kräver verbal beledsagning.
• Kvantitet bör vara en del av den dokumentära metoden.
• Bilderna skall vara namn-, plats- och tidsbestämda.
• Det vardagliga, vanliga liksom det udda, avvikande är viktiga ämnen inom dokumentären.
• Det försvinnande, vikande och upphörande är alltid centralt för dokumentärfotografin.

En annan fotograf som gett mig mycket inspiration är Hilding Mickelsson (1919-2002).

En naturfotograf som betytt mycket för mig är Svante Lundgren (1913-1988).

Det är inte alltid som det behöver vara andra fotografers bilder som jag tittar på, jag tar även intryck och hittar nya impulser hos konstnärer. Det kan vara hur de valt att komponera sina verk, perspektiv, ljus, beskärning och skuggspel. En av dessa konstnärer som jag ser som en förebild är Björn Gidstam (1938-).
 


© Lars-Olof Hallberg, Jät Femlyckan, 362 52 JÄT

   

Webdesign: Per-Stefan Hallberg

E-post:info@fotohallberg.se